Studio Filmowe FRAMKA
ul. Nauczycielska 6A; 03-689 Warszawa

NIP: 894-236-14-98

tel: Tomasz Karpowicz 604-185-258

        Magda Karpowicz 784-873-991

e-mail: tomasz.karpowicz.framka@gmail.com