ETHNO PORT MUSIC FESTIVAL 2011

| BIJAN CHEMIRANI

Fragment koncertu.

Realizacja wielokamerowa na żywo: Filmotwórnia i Framka

| 3MA

Fragment koncertu.

Realizacja wielokamerowa na żywo: Filmotwórnia i Framka

| RUTA

Fragment koncertu.

Realizacja wielokamerowa na żywo: Filmotwórnia i Framka

| FAIZ ALI FAIZ

Fragment koncertu.

Realizacja wielokamerowa na żywo: Filmotwórnia i Framka